Cách thức hoạt động

Nếu bạn thực hiện đầy đủ những hướng dẫn sau, bạn sẽ có đủ quyền bảo vệ người mua của Dealeran. 

 • Thực hiện mọi giao dịch trên Dealeran (không giao dịch ngoài)
 • Cung cấp chính xác địa chỉ khi đăng kí tài khoản.
 • Báo cáo sản phẩm lỗi trong vòng 5 – 7 ngày làm việc sau khi nhận được hàng. 
 • Không đóng khiếu nại trước khi bạn xác nhận vấn đề khiếu nại đã được giải quyết.

Bảo vệ người mua

Nếu bạn không nhận được sản phẩm đã mua hoặc nhận sản phẩm khác so với bài đăng (ảnh, mô tả). Liên lạc bộ phận chăm sóc khách hàng (email, hotline), chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn các bước để được hoàn trả đầy đủ   (bao gồm phí vận chuyển)

Bao gồm

 • Sản phẩm không được gửi.
 • Sản phẩm không giống trong phần mô tả
 • Sản phẩm không chính hãng (hàng giả)

Không bao gồm

 • Những giao dịch bên ngoài Dealeran (chuyển khoản, ví Momo, PayPal, giao dịch trực tiếp, trao đổi,…) 
 • Sản phẩm không vừa.
 • Sản phẩm không muốn sử dụng sau khi giao dịch.
 • Đơn khiếu nại đã đóng, hoặc nộp sai
 • Sản phẩm được báo lỗi sau 7 ngày.  

Cách thức hoạt động

Nếu bạn thực hiện đầy đủ những hướng dẫn sau, bạn sẽ có đủ quyền bảo vệ người bán của Dealeran. 

 • Thực hiện mọi giao dịch trên Dealeran (không giao dịch ngoài)
 • Sản phẩm khi gửi yêu cầu cung cấp mã vận đơn. 
 • Sản phẩm phải được gửi đến đúng địa chỉ đã được cung cấp bởi Dealeran (sẽ không giải quyết bất kì vấn đề liên quan đến việc gửi sai địa chỉ, hoặc được cung cấp bởi người mua)
 • Khiếu nại các vấn đề (nếu có) trong vòng 7 ngày

Bảo vệ người bán

Nếu người mua yêu cầu khiếu nại về một sản phẩm bạn đã bán trên Dealeran, bạn có thể chứng minh sản phẩm của mình bằng ảnh, hoá đơn, mã vận đơn, …Dealeran sẽ xem xét khiếu nại của bạn và có thể thanh toán toàn bộ gía trị sản phẩm bao gồm phí vận chuyển

Bao gồm

 • Khách hàng gửi khiếu nại khoản thanh toán trái phép với nhà cung cấp dịch vụ thanh toán 
 • Khách hàng khiếu nại sản phẩm không được nhận nhưng đã gửi 
 • Khách hàng khiếu nại sản phẩm không giống mô tả, nhưng không chính xác
 • Khách hàng khiếu nại sản phẩm giả, nhưng là sản phẩm chính hãng

Không bao gồm

 • Giao dịch được thực hiện bên ngoài Dealeran (Chuyển khoản/ Giao dịch trực tiếp, ví MoMo, Paypal, trao đổi,…)
 • Sản phẩm đã gửi nhưng không cung cấp mã vận đơn.
 • Vấn đề khiếu nại sau 7 ngày